AS Profina - Autorisert regnskapsførerselskap

AS Profina er et atutoriser regnskapsfører selskap og konsulentselskap som ble etablert i 1987 av siviløkonomene ErlingChr. Jaeger og Jan Terje Ludvigsen. Siviløkonom Rune Stenhammertrådte inn som partner 1 januar 2002, og er daglig leder i selskapet. Vår forretningsidé er å yte assistanse til små og mellomstorebedrifter og enkeltmannsforetak.

AS Profina yter i dag assistanse til ca 275 klienter, både personlige selskaper og aksjeselskaper, av ulik størrelse og med ulike behov. Vi er 12 ansatte, hvorav 4 er autoriserte regnskapsførere.